EGICO

Zespół Egico

Marcin Kowalski

Prezes Zarządu

Paweł Kraj

Dyrektor Finansowy

Marlena Hajdas

Specjalistka ds. Administracyjnych

Kamil Kozioł

Doradca ds. Nieruchomości

Anna Dobija

Specjalistka ds. Nieruchomości

Tomasz Leśniak

Radca Prawny